Hovedbestyrelsen  
Hovedbestyrelsen > Repræsentantskabet
 
Badminton
Basketball
 
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Svømning
Tennis
 Klubblad
 
Til forsiden
 
 
Repræsentant-
skabet

Repræsentantskabet

Brabrand Idrætsforening ledes af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg på 5 personer til at varetage de daglige forretninger.

 

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges på de årlige generalforsamlinger i afdelingerne.

Afdelinger med højst 50 aktive medlemmer vælger én repræsentant.
Afdelinger med over 50, men højest 200 aktive medlemmer vælger to repræsentanter.
Afdelinger med over 200 aktive medlemmer vælger tre repræsentanter.

Der afholdes repræsentantskabsmøde i hvert kvartal.

Forretningsudvalgets 5 medlemmer er medlem af en afdeling og har stemmeret med hver én stemme på repræsentantskabsmøderne, hvortil i alt 24 personer er stemmeberettigede.

Repræsentantskabets medlemmer 2016-7

 

 

 

 

 

formand

Jens Jensen,

Engdalsvej 94
8220 Brabrand

Mail: jenskirsten94@gmail.com

86 26 24 90

26 94 19 07

kasserer

Bjarne Thuun

Engdalsvej 74 B
8220 Brabrand

Mail: mbthuun@gmail.com

26 10 31 58

 

Morten Kudsk,

Mariedalsvej 22,
8220 Brabrand

Mail: MortenHave.Kudsk@tetrapak.com

86 26 45 00

24 28 58 63

 

Birger Larsen,
Viborgvej 21 st tv, 8000 Aarhus C

Mail: mlbl@larsen.dk

29 44 27 10

 

 

Sekretær:

Peter Sørensen,

Ørvadsvej 50, 8220 Brabrand

Mail: mona-peter@mail.tdcadsl.dk
 

Jytte Jacobsen

Ørvadsvej 128, 8220 Brabrand

Mail: jytte.jacobsen@skolekom.dk

 

86 26 05 90

 

 

22 33 77 34

 

Badminton

 

 

 

 

Annette Buhl,
Assensgade 9, 5, 8000Aarhus C

Mail: anettebuhl@stofanet.dk

22 13 01 43

 

Inge Lise Johansen
Helenelyst 264, 8220 Brabrand

Mail: inlijo@gmail.com

61 80 55 34
  Kai Thor Hansen,
Søvej 3, 8220 Brabrand

Mail: kaithorhansen@gmail.com

86 26 06 51

Mobil: 23 11 19 46

Basketball

 

  Ricky Madsen

Mail: rickymadsen@gmail.com
 

 

Fodbold

 

 

 

Flemming Møller,
Langdalsvej 53, 8220 Brabrand

mail: silvana@mail.tele.dk

40 34 36 09
86 26 11 22 arb.

 

Erik Sander,
Stubagervej 15, 8220 Brabrand

Mail: esander@stofanet.dk

86 26 24 54

mobil: 30 25 24 54

  Harrie Horsmans,


mail:
horsmans@stofanet.dk

86 26  45 15

mobil: 24 68 88 16

Gymnastik

 

 

 

 

Kirsten Lundsgaard

mail: kirstenlundsgaard@hotmail.dk

 

 

Grith Szupienko Christensen

mail: grithc@gmail.com

 

 

 

   

Håndbold

 

 

  Mikkel AG

mail: mikkelag@godmail.dk

 

 

Erik Jensen

mail: elj@stofanet.dk

 
 
 
 

Motion

  Anders Christiansen,
 

Mail: Anders.Ring.Christiansen@gmail.com

  Jesper Lundager,
Lykkenshøj 57, 8220 Brabrand

Mail: JEL@sparinvest.dk

26 26 56 49

Petanque

 

 

 

Jens Ove Tordrup,

Mail: jens.ove.tordrup@gmail.dk


Einar Stræk

Mail: einarstaerk@pc.dk

 

 

Svømning

 

 

 

Maria Jørgensen

Mail: maria_jorg_@hotmail.com

 

 

Else Helgesen

Mail: else.helgesen@hotmail.com

 

Tennis

 

 

 

 

 

 

 

Rene Boesen

Mail: rene@post1.dknet.dk

 

 

Allan Jaquet,
Langdaldvej 38, 8220 Brabrand

mail: aj@chiptronic.dk

86 26 19 90

Til toppen

 
Forretnings-udvalget
Vedtægter
   
   
     
 
   

Sidst redigeret: 13. september 2017